Zaznacz stronę

Radcą prawnym może zostać każda osoba, która ukończyła aplikację radcowską i znajduje się na liście radców prawnych. Radca powinien wykazywać się pełnią praw publicznych oraz ukończeniem wyższych studiów prawniczych (uzyskanie tytułu magistra). Wykonywanie zawodu jest równoznaczne z zaliczeniem egzaminu radcowskiego i złożeniem ślubowania. Każdy radca prawny musi przestrzegać zapisów znajdujących się w Kodeksie Radcy Prawnego (np. dochowanie tajemnicy postępowania).

Radca prawny – za co konkretnie jest odpowiedzialny?

Do podstawowych obowiązków radcy prawnego należy świadczenie szeroko rozumianej pomocy prawnej. W zdecydowanej większości przypadków jest to związane z:

  • udzielaniem porad,
  • sporządzaniem opinii i ekspertyz,
  • przygotowywaniem projektów aktów prawnych (m.in. umowy, porozumienia, ugody),
  • występowaniem przed sądami oraz urzędami (w roli pełnomocnika),
  • reprezentowaniem interesów klienta (możliwość pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych pod warunkiem, że radca nie pozostaje jednocześnie w stosunku pracy).

Co najważniejsze nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wykwalifikowany radca prawny brał udział w postępowaniach obejmujących nadzwyczajne środki odwoławcze, a więc np. skargi lub kasacje. Tacy specjaliści mogą sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów (wykazując zgodność z okazanym radcy oryginałem). Kluczowe jest to, aby na takim poświadczeniu znalazło się kilka istotnych elementów: data, podpis radcy prawnego, miejsce sporządzenia poświadczenia, a nawet godzina dokonania omawianej czynności.

Radca prawny – kiedy jeszcze można skorzystać z jego usług?

Skorzystanie z usług radcy prawnego jest możliwe np. w ramach zastępstwa prawnego i procesowego. Nie ma żadnych trudności, aby zdecydować się na radcę prawnego w przypadku spraw związanych z prawem rodzinnym, cywilnym, pracy, gospodarczym, podatkowym czy też zamówień publicznych. Jak widać zakres obowiązków jest dość szeroki, dlatego radcy prawni za realizowane usługi pobierają dość duże wynagrodzenie (zależnie od miejscowości, w której pracują). Zarobki mogą sięgać nawet do 10 tysięcy złotych.

Na usługi radców prawnych można zdecydować się w ramach omówienia konkretnej sprawy lub nawiązać z nimi długotrwałą współpracę. Bardzo często na ten drugi krok decydują się mniejsze lub średnie przedsiębiorstwa. Jasno z tego wynika, że profesjonalnie działający radcy zajmują się kompleksową obsługą prawną firm. Porady prawne oraz konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej lub ustnej. Jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb klientów.